Gizlilik ve Kullanım Şartları

EKOL DERSHANELERİ UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ KULLANIM ŞARTLARI

1. Sözleşmenin onaylanması

Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi üyesi olarak tüm şartları kabul etmiş sayılırsınız.

2. Hizmetlerin Tanımı

Telif hakkına sahip olan Ekol Dershaneleri tarafından sunulan Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik servisler (canlı toplantı, online eğitim ve sohbet gibi.) sunar.

3. Gizlilik ilkesi

Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

4. Üyenin Sorumlulukları

Üye; Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin her zaman doğru verecektir. Bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluk üyeye aittir. Bu bilgilerin hatalı olmasından dolayı üyelik iptal edilebilir.

Üye Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemini hiç bir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını ve pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.  

Ekol Dershaneleri, üyenin Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi servislerini kullanması sırasında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunu taşımaz, bunların sorumluluğu tamamen üyeye aittir.

Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi servislerinin kullanımı sırasında iletilecek bilgi, mesaj ve belgelerin kaybolması, yanlış adrese iletilmesi veya iletim sırasında yaşanacak sorunlardan Ekol Dershaneleri sorumlu olmayacaktır.

                 

Üye, Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi’ni kullanırken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı davranışta bulunmayacaktır. Bulunursa sorumluluğu tamamen kendisine aittir.

                 

Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi hizmetlerinin kullanılması sırasında Üye bilgisayarında oluşacak arıza, bilgi kaybı ve diğer kayıplar ile, Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi’nin kullanılması, kullanırken oluşacak her türlü teknik sorun veya kullanılamaması sebebi ile oluşacak her türlü zarar ziyandan Ekol Dershaneleri sorumlu olmayıp tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır ve ÜYE bu zararlarından dolayı Ekol Dershaneleri’nden hiçbir tazminat talebinden bulunmayacaktır.

                 

Ekol Dershaneleri, Uzaktan Eğitim Sistemi sistemini dilediği zaman izleme, oturumlara katılma ve sistemi geçici veya tamamen kapatma hakkına sahiptir.

                 

Üye, kendi kullanıcı adı ile yapılan her işlemden bizzat kendisi sorumludur.

                 

5. Ekol Dershaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi’nin Yetkileri


Ekol Dershaneleri herhangi bir zamanda Uzaktan Eğitim Sistemi sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Uzaktan Eğitim Sistemi’un geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ekol Dershaneleri üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.

                 

Ekol Dershaneleri, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, ses, dosya ve görüntü kayıtlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını elinde tutar.

                 

Ekol Dershaneleri üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

                 

Ekol Dershaneleri üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği aralıklarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Ekol Dershaneleri sorumlu tutulmayacaktır.


Ekol Dershaneleri, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.


Ekol Dershaneleri, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman www.Uzaktan Eğitim Sistemi.com/ucretsiz adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Üye’nin sözleşme değişikliklerini Uzaktan Eğitim Sistemi sistemine girerken tekrar onaylaması istenecektir.

Ekol Dershaneleri, Uzaktan Eğitim Sistemi sistemini dilediği zaman ücretli hale çevirme hakkını saklı tutar.


6. Ekol Dershaneleri kayıtlarının geçerliliği

                 

Üye bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Ekol Dershaneleri’nin defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Ekol Dershaneleri kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulune uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                 

7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

                 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kadıköy Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

                 

8. Yürürlük


Üye kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” düğmesini tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Ekol Dershaneleri, her zaman bu sözleşmenin maddelerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Üye’nin kullanıma başlamadan önce değişen maddeleri kabul ettiğini onaylayacaktır.

                 

9. Ekol Dershaneleri dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.        


Ekol Dersaneleri Uzaktan Eğitim Sistemi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik - Kullanım Şartları